top of page

Verwerking persoonsgegevens

Wat wij doen met uw gegevens

Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper uitdrukkelijk de toestemming aan de Verkoper voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

 

Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van de Verkoper en voor de administratie van zijn klantenbestand.

 

Ryco-wijnen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

 

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de koper te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de koper. De koper die van dit recht wenst gebruik te maken, kan zich richten tot Ryco-wijnen, Scheps 20, 2490 Balen  , met duidelijke vermelding van zijn/haar gegevens.

Payment Methods
bottom of page