top of page

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Door bestelling te plaatsen wordt de koper geacht de algemene voorwaarden te kennen en ze te aanvaarden.

Prijzen

De prijzen worden per eenheid of per fles uitgedrukt, inclusief huidig geldende accijnzen en btw, onder voorbehoud van drukfouten, prijsherziening door de leverancier of door de overheid opgelegd.

Betalingsvoorwaarden

Al onze rekeningen zijn betaalbaar te Balen. De betalingen dienen te Balen. De betalingen dienen te geschieden binnen de 14 dagen na factuurdatum. Niet betaalde rekeningen op de vervaldag zijn vatbaar voor een interest van 10%. Klachten aangaande deze factuur dienen te worden overgemaakt binnen de 8 dagen na factuurdatum. Elke betwisting valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van Turnhout.

Klachten

Om in aanmerking te worden genomen, moet elke klacht schriftelijk, telefonisch of via e-mail en binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen worden gemeld.

Betaal mogelijkheden

- Credit / Debit kaarten
- PAYPAL

- Offline Betalingen

- Cryptocurrencies (via e-mail)

bottom of page